การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการออกแบบประเภทหนึ่งที่เน้นว่ารายการจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อพิมพ์ ถึงแม้ว่าองค์ประกอบของการออกแบบประเภทนี้มักจะสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ แต่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะทางกายภาพเสมอ

 

บริษัทส่วนใหญ่ผสมผสานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เข้ากับการออกแบบสื่อใหม่เพื่อนำเสนอสุนทรียภาพที่สอดคล้องกัน โดยข้อพิจารณาพิเศษที่นำมาพิจารณาในการออกแบบประเภทนี้ ได้แก่

 1. กระบวนการทางกายภาพของการพิมพ์
 2. สีที่ปรากฏเมื่อพิมพ์

 

โดยพื้นฐานแล้ว การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการออกแบบประเภทหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อการพิมพ์ โดยปกตินักธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปจะเป็นลูกค้า ทำให้การออกแบบประเภทนี้มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือเพื่อกระจายข้อมูล

 

ดังนั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องมีการร่วมกันหารือกับนักออกแบบ และที่สำคัญต้องรองรับเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างมากมายนั่นเอง

 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

เป็นการนำองค์ประกอบข้อมูลพื้นฐานมาจัด และรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เช่น ภาพ ตัวอักษร สี และพื้นที่ในองค์ประกอบ เพื่อให้การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

วัตถุประสงค์ของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 1. เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการสื่อสารฯ
 2. เพื่อเสนอข่าวสารเป็นที่ดึงดูดความสนใจและง่ายต่อการจดจำ
 3. เพื่อสร้างความสวยงามทางศิลป์ของสื่อสิ่งพิมพ์
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ

 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป    

ตัวอย่างเช่นการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป คือ การทำนามบัตร การมีนามบัตรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในหลายๆ ด้าน และที่สำคัญไม่อาจแทนที่ด้วยทางเลือกออนไลน์ได้ง่ายๆ โดยปกตินักออกแบบเมื่อได้ออกแบบประเภทนี้ เขาต้องพิจารณาการออกแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือธุรกิจเนื่องจากบัตรจะต้องเป็นตัวแทนของบุคคลหรือบริษัทจึงจะมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้นการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์จึงเป็นอีกหนึ่งการใช้งานทั่วไปของการออกแบบประเภทนี้ เช่นการโฆษณาอาจจะอยู่ในรูปแบบของแผ่นพับหรือใบปลิว และอาจถูกออกแบบให้อยู่ในนิตยสารโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่น่าดึงดูดใจ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความดึงดูดใจในผลิตภัณฑ์ เราจึงได้เห็นผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ลงทุนงบประมาณในการโฆษณาบริษัทเป็นจำนวนมากกับสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเอง

 

องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์คือความสม่ำเสมอ นักออกแบบมักจะทำงานเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่สมบูรณ์สำหรับบริษัทที่รวมอยู่ในสื่อต่างๆ ทั้งหมดที่บริษัทใช้

 

วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งในการโปรโมตความสม่ำเสมอของงานพิมพ์ต่างๆ คือการใส่โลโก้ของบริษัทลงในสื่อทั้งหมด แต่โดยทั่วไปแล้วนักออกแบบที่มีความละเอียดรอบคอบจะใช้ชุด สี ฟอนต์ และองค์ประกอบด้านความงามอื่นๆ ร่วมกันด้วย

 

ดังนั้น ความสม่ำเสมอจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงรูปลักษณ์บางอย่างกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (ในสายตาของฐานลูกค้า) นั่นเอง

 

หลักในการพิจารณาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในรูปลักษณะใดที่ต้องการออกแบบมาเพื่อให้สื่อความหมายและเป็นที่จดจำ ผู้ออกแบบก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ เช่นเดียวกันกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่จำเป็นต้องให้การพิมพ์เป็นข้อมูลสำคัญ ต่อการออกแบบองค์ประกอบในการพิมพ์ เช่น

 1. วัตถุประสงค์ของการพิมพ์
 2. รูปร่างของสื่อสิ่งพิมพ์
 3. ตำแหน่งจุดแห่งความสนใจของสื่อสิ่งพิมพ์
 4. ขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์

 

ทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่หลักการออกแบบ เพื่อให้ออกมาอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์นั่นเอง

 

หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ที่เรานั้นได้เห็นกันอยู่ทั่วไปทุกอย่างมักผ่านการออกแบบมาด้วยองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เนื้อที่ว่าง ข้อความภาพประกอบและตัวอักษร รวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆ อีกมากมาย

 

ดังนั้นการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ ตามหลักการดังนี้

 1. ทิศทางและการเคลื่อนไหว
 2. เอกภาพและความกลมกลืน
 3. ความสมดุล
 4. สัดส่วน
 5. ความแตกต่าง
 6. จังหวะ ลีลา การซ้ำ

 

องค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้การออกแบบ ออกมาได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการออกแบบจึงต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบด้วยนั่นเอง

 

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจมีหลายคนเชื่อว่าการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะล้าสมัย ซึ่ง “อาจ” เป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงยังคงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เนื่องจากความน่าเชื่อถือและอื่นๆ ที่สำคัญยังมีอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์

 

ในอนาคตเชื่อว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ จะสามารถตอบโต้และสำคัญไม่แพ้สื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่แคมเปญการโฆษณาที่เหนียวแน่นอย่างยิ่งในสื่อต่างๆ นั่นเอง

 

หวังว่าผู้อ่านจะได้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์มากขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะด้านธุรกิจหรือด้านใดก็ตาม ถ้าหากต้องการออกแบบงานต่างๆ เช่น การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร แบนเนอร์ โลโก้ ฉลากสินค้า สติกเกอร์ไลน์ ลายสกรีน และสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถสอบถามและปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wynnsoft-solution.com ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : wise-geek.com / docs.google.com