มาดูนวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลโดยฝีมือคนไทย!!

มาดูนวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลโดยฝีมือคนไทย!!

ล่าสุด บพข. ได้สนับสนุนทุนวิจัยต่อยอดธุรกิจเพื่อสตาร์ทอัพไทย ในการดันนวัตกรรม "เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์" บุกตลาดต่างประเทศ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

บพข. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ "เร่งการเจริญเติบโตของตลาดเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร"

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม มีการพัฒนาขึ้นโดยการเลียนแบบการรับรู้กลิ่นด้วยจมูก และสมองของมนุษย์ด้วยก๊าซเซนเซอร์ 

 

จากนั้นส่งประมวลผลที่สองกล AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่เปลี่ยนข้อมูลกลิ่นเป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งจะสามารถแสดงผลในรูปแบบรายงานทำให้สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติ คุณภาพของอาหารจากกลิ่นได้

 

สำหรับเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนักวิจัยคนไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์จมูกอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าหิ้ว ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งมีราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศด้วย

 

และที่สำคัญการออกแบบการบริการแบบสมาชิกเช่าซื้อ ช่วยตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัท SME ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ในราคาประหยัดนั่นเองครับ
 

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้าโครงการ) กล่าวว่า : ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท MUI Robotics จำกัด 

 

ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์อัพด้านเทคโนโลยี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจำแนกกลิ่น มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ที่ผลักดันงานวิจัยด้านเซนเซอร์ไอโอที และระบบ AI ไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

 

และจุดเด่นของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลกลิ่นเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่มีมูลค่า และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล เช่น 

 1. การวิเคราะห์กลิ่นสำหรับวินิจฉัยโรคเบาหวาน มะเร็ง
 2. ฐานข้อมูลดิจิทัลของกลิ่น (Digitalization of smell) ที่ออกแบบเพื่อเป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม 
 3. การออกแบบกลิ่น รส สำหรับการพัฒนารสชาติของอาหารใหม่
 4. ต่อยอดกลิ่นดิจิทัลในโลกเมตาเวิร์ส ที่กำลังได้รับการพัฒนาในปัจจุบัน

 

คุณวันดี วัฒนกฤษฎิ์ CEO บริษัท MUI Robotics จำกัด กล่าวว่า : การดม และวิเคราะห์ จำแนก กลิ่น มีความจำเป็นในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก และจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศนั้นมีราคาสูง ด้วยอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่นั้น ผลิตจากต่างประเทศ และด้วยเหตุผลด้านอื่นๆ 

 

ฉะนั้น MUI Robotics จึงสามารถเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยผลักดัน SME ไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้มากขึ้น และเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ MUI-Nose สามารถให้บริการในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มได้อย่างครอบคลุม เช่น

 1. การวิจัยและพัฒนา ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์แช่แข็ง ข้าว และผลิตภัณฑ์จากพืช อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำอัดลม
 2. การบริการด้านตรวจวัดกลิ่นวัตถุดิบ
 3. การควบคุมคุณภาพ

 

ตัวอย่างการตรวจวัดกลิ่น

    สำหรับการตรวจวัดกลิ่น ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น

 1. การตรวจวัดกลิ่นโคลนในปลา
 2. การตรวจกลิ่นข้าวหอมมะลิแท้
 3. การตรวจสอบการคั่วเมล็ดกาแฟ
 4. การตรวจสอบกลิ่นใบชาจากแหล่งผลิตแท้
 5. การตรวจหากลิ่นปลอมที่ปน หรือฟอร์มมาลีน

 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mui-robotics.asia และ เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : mui-robotics.asia / ryt9