Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญต่อภาครัฐ ประจำปี 2023

Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญต่อภาครัฐ ประจำปี 2023

ล่าสุดการ์ทเนอร์ (Gartner) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ ได้ออกมาเปิดเผย 10 แนวโน้มเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อกิจการภาครัฐในปี 2023 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำองค์กรภาคสาธารณะเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 

 

และเตรียมความพร้อมไปสู่รัฐบาลหลังยุคดิจิทัล (หรือ Post-Digital Government) และมุ่งที่เป้าหมายของภารกิจทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง

 

1. Adaptive Security

การ์ทเนอร์คาดว่า ในปี 2568 75% ของผู้บริหาร CIO ในองค์กรภาครัฐจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไอที ประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่แวดล้อมภารกิจสำคัญขององค์กร, ซัพพลายเชน, ความเป็นส่วนตัว, การผสานรวมข้อมูลองค์กร ระบบคลาวด์ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างบูรณาการ และระบบไซเบอร์และกายภาพ

 

2. Cloud-Based Legacy Modernization

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 กว่าครึ่งของงานที่ต้องทำขององค์กรภาครัฐฯ มากกว่า 75% จะใช้ผู้ให้บริการคลาวด์แบบไฮเปอร์สเกล

 

3. Sovereign Cloud

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 มากกว่า 35% ของแอปพลิเคชันรัฐรุ่นเก่าๆ จะถูกแทนที่ด้วยโซลูชันต่างๆ ที่พัฒนาด้วยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบ Low-Code และดูแลโดยทีมงานแบบผสมผสาน (Fusion Team) 

 

4. Hyperautomation

การ์ทเนอร์ระบุว่าภายในปี 2569 องค์กรภาครัฐ 60% จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของภาครัฐ เพิ่มขึ้นจาก 35% ในปี 2565

 

5. AI for Decision Intelligence

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2567 กว่า 60% ของนักลงทุนกับเอไอและการวิเคราะห์ข้อมูลของรัฐบาลจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจ และผลลัพธ์การปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์

 

6. Data Sharing as a Program

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 นี้กว่า 50% ขององค์กรภาครัฐจะจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านแบ่งปันข้อมูลอย่างจริงจัง รวมถึงมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล คุณภาพและทันเวลา

 

7. Total Experience หรือ TX

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2569 แนวทางการสร้างประสบการณ์ภาพรวมของรัฐบาล (Total Experience หรือ TX) จะลดความคลุมเครือในกระบวนการทำงานลงถึง 90% และในขณะเดียวกันยังเพิ่มมาตรวัดความพึงพอใจทั้งประสบการณ์ของประชาชน หรือผู้ใช้บริการภาครัฐ (CX) และประสบการณ์ของพนักงานหรือข้าราชการ (EX) ขึ้นถึง 50% 
 

8. Digital Identity Ecosystems

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2567 มากกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศจะใช้วอลเล็ตแบบระบุอัตลักษณ์บุคคล เนื่องจาก รัฐบาลกำลังเผชิญกับความรับผิดชอบรูปแบบใหม่ของการระบุอัตลักษณ์ดิจิทัลผ่านระบบนิเวศต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่

 

9. Case Management as a Service (CMaaS)

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2567 หน่วยงานรัฐฯ ที่ใช้แนวทางการจัดการแบบประกอบกันจะมีการปรับใช้ฟีเจอร์ใหม่ได้เร็วกว่าหน่วยงานอื่นที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันถึง 80% 

 

10. Composable Government Enterprise

การ์ทเนอร์ระบุว่า รัฐบาลสามารถประสบความสำเร็จและทลายรอบการทำงานแบบเก่า ระบบทำงานไซโล และรูปแบบการเก็บข้อมูลได้ โดยใช้สถาปัตยกรรมที่สามารถนำมาประกอบกันได้ (Composable Architecture)

 

อย่างไรก็ตามสามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : These are 2023's top 10 government tech trends: Gartner

 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : itwire.com / ryt9.com